DELAVNICE

Excel v poslovni praksi

Delavnica traja 8 šolskih ur.

Excel v poslovni praksi

Poslovnim uporabnikom: nabavnikom, prodajnikom, logistom, računovodjem, finančnikom, kadrovikom, organizatorjem, torej vsem, ki uporabljajo Excel za reševanje poslovnih problemov.

Na realnih primerih iz poslovne prakse se naučimo rešiti problem tako, da za rešitev porabimo čim manj časa. Ne učimo se zgolj Excela – povezujemo poslovanje s tehniko.

I. Sklop: Organizacija, prikaz in obdelava poslovnih podatkov
II. Sklop: Grafični prikaz poslovnih podatkov
III. Sklop: Obdelava podatkov o kadrih
IV. Obdelava podatkov na kontih ter kontnih števil
V. Izračun koeficienta obračanja zalog, slaboidočih in neidočih zalog.
VI. Obvladovanje cenikov in kalkulacij
VII. Izdelava prodajnih poročil

Vsak udeleženec prejme gradivo v pdf formatu.

Obvladovanje zalog v Excelu

Delavnica traja 8 šolskih ur.

Obvladovanje zalog v Excelu

Nabavnim komercialistom, vodjem nabavnih oddelkov, vodjem produktnih skupin, pomočnikom direktorjev nabave v trgovinski dejavnosti, prodajnim komercialistom, vodjem prodaje, samostojnim podjetnikom v trgovinski in proizvodni dejavnosti.
Razumeti finančni učinek obvladovanja zalog na rezultat podjetja, razumeti povezavo med obvladovanjem zalog, izbiro asortimenta in doseganjem ciljne razlike v ceni, izračunati koeficient obračanja zalog, določiti slaboidoče in neidoče zaloge, izračunati signalno količino naročanja, znati postaviti proces planiranja in kontrole nad zalogami. Poudarek je na obvladovanju zalog v trgovinski dejavnosti (veleprodaja, maloprodaja) oziroma na obvladovanju prodajnega dela zalog v proizvodnem podjetju.
Povezava obvladovanja zalog z ostalimi komercialnimi procesi. Vrste zalog v podjetju: centralno skladišče, maloprodajna mreža, konsignacija. Izračun koeficienta obračanja zalog. Definicija slaboidočih in neidočih zalog. Planiranje in spremljava zalog. Ukrepi za doseganje ciljnih zalog. Povezava zalog s čiščenjem asortimenta in dobaviteljev ter doseganjem razlike v ceni. Prevrednotenje zalog. Izračun signalnih in varnostnih zalog.

Vsak udeleženec prejme gradivo v pdf formatu.

Izdelava kalkulacij v Excelu

Delavnica traja 8 šolskih ur.

Obvladovanje zalog v Excelu

Komercialistom v nabavi in prodaji v trgovinski in proizvodni dejavnosti. Vodjem nabave in prodaje v trgovinski in proizvodni dejavnosti.
Razumeti vlogo kalkulacij v komercialnem procesu, pravilno oblikovati nabavne in prodajne cene, izračunati nabavno odvisne in proizvodne stroške, izdelati ponudbo, izračunati optimalno stopnjo zaslužka, izdelati simulacije zaslužka pri različnih vhodnih podatkih.


Povezava izdelave kalkulacije z ostalimi komercialnimi procesi.
Kaj pomeni izdelati kalkulacijo?
Sestava nabavne, lastne in prodajne cene.
Razlaga posameznih elementov kalkulacije.
Razlaga nabavno-odvisnih stroškov.
Delitvene kalkulacije: izračun nabavno odvisnih in proizvodnih stroškov.
Izračun razlike v ceni in stopnje razlike v ceni.
Pomen maržnikov pri izdelavi kalkulacije v trgovinski dejavnosti.
Uporaba stopnje razlike v ceni kot kazalnika uspešnosti poslovanja v trgovinski dejavnosti.

Vsak udeleženec prejme gradivo v pdf formatu.